Profil spoločnosti

Spoločnosť Pyrometal, s.r.o. sa etablovala na slovenskom priemyselnom trhu v roku 2015, kedy získala obchodné zastúpenie pre svetového lídra v oblasti gumových a polyuretánových povlakov.

Úzky kontakt s priemyselnými zákazníkmi dal podnet k návrhom a realizáciám dávkovacích zariadení pre chemikálie a roztoky a automatizácii procesov ako aj samotným dodávkam chemikálií a iných produktov pre výrobné procesy.

V roku 2017 sme začali spolupracovať s  producentmi žiaruvzdorných a tesniacich izolačných materiálov a kotviacich prvkov a systémov pre tieto izolácie a opätovne rozšírili svoje portfólio o najväčších svetových producentov v tejto oblasti. Aktuálne v tomto smere patrí spoločnosť Pyrometal, s.r.o. v objeme predávaných žiaruvzdorných izolácií medzi najväčších dodávateľov na slovenskom trhu zásobujúcich veľké priemyselné podniky.
 

Druhou divíziou spoločnosti Pyrometal, s.r.o. je Stavebníctvo, ktorému sa venuje od roku 2016. Predmetom stavebnej činnosti spoločnosti je komplexné zastrešenie stavieb.

Výhodou spoločnosti je silné technické zázemie, dlhoročné skúsenosti v medzinárodnom priemyselnom prostredí, silná orientácia na zákazníka, finančná stabilita a neustále skvalitňovanie procesov.

Vysoký dôraz kladieme na sústavné vylepšovanie kvalifikácie svojich zamestnancov a inovácie a snahu prinášať nové moderné riešenia pomáhajúce optimalizovať a zlepšovať procesy, zvyšovať životnosť zariadení a v neposlednom rade chrániť zdravie pracovníkov i životné prostredie náhradou tradičných materiálov za materiály z bio-rozpustných vlákien . 

Samozrejmosťou je ISO certifikácia, vlastné skladovacie a administratívne priestory, ako aj vozový park.

Poslaním spoločnosti Pyrometal, s.r.o. je odbremeniť svojich zákazníkov od druhotných výrobných činností a postupov a poskytnúť im tak viac času a priestoru na vylepšovanie ich vlastného core businessu.

Víziou spoločnosti je kontinuálne zlepšovanie našich procesov a rast a súčasne poskytovanie produktov a služieb najvyššej profesionálnej úrovne, vďaka čomu bude môcť zaujať popredné pozície vo svojom odbore a byť spoľahlivým, stabilným a serióznym partnerom pre projekty akéhokoľvek druhu a rozsahu.

 

Pyrometal, s.r.o. a kvalita

Spoločnosť Pyrometal, s.r.o. pri svojej činnosti kladie veľký dôraz na kvalitu používaných materiálov a poskytovaných služieb, čoho dôkazom sú aj certifikáty materiálov a osvedčenia pracovníkov.   Snahou spoločnosti je byť neustále o krok vpred a ponúknuť vždy niečo viac. Kvalitné materiály od popredných svetových výrobcov a overené postupy nie sú len otázkou financií, ale hlavne životnosti a prevádzkyschopnosti produktov, zariadení i celkov.

Preto nie sme ľahostajní voči ekologickým riešeniam a trendom budúcnosti. Pomôžme vám zrealizovať váš projekt kvalitne, komplexne a zároveň dlhodobo.

Kvalitu nami dodávaných materiálov a služieb potvrdzujú nasledovné certifikáty:

 

Certifikáty na stiahnutie

 

Pyrometal, s.r.o.  – eko-nomicky, eko-logicky

  • Zabezpečíme komplexné služby na kľúč - šetríme váš čas aj prostriedky.
  • Poskytneme čiastkové služby v rámci subdodávky pre veľký projekt – šetríme vaše náklady.
  • Používame kvalitné materiály, ktoré sú recyklované a recyklovateľné – myslíme ekologicky.
  • Inovatívne postupy zabezpečia minimalizáciu negatívnych zásahov do životného prostredia pri realizácii.
  • Odporučíme najvhodnejší variant pre vaše možnosti – s ohľadom na ekonimiku, teda spotrebu a výdavky.
  • Zrealizujeme efektívny spôsob využitia energií – ktorý ušetrí aj vaše prostriedky.
  • Pomôžeme vám eliminovať straty odbornými aplikáciami  – ušetríme prírodu aj rozpočet a chránime tak zdravie Vašich zamestnancov
  • Študujeme a sledujeme nové trendy so zameraním na ekológiu a úsporu energií, aby sme vám mohli ponúknuť nielen moderné a komfortné, ale aj prístupné a úsporné riešenia.