Kontakt

Telefón: +421 917 724 176

 

Kontakt pre priemysel:

info@pyrometal.sk

 

Kontakt pre stavebníctvo:

stavba@pyrometal.sk

 

Adresa pre zasielanie faktúr:

invoices@pyrometal.sk

Údaje o spoločnosti

PYROMETAL s.r.o.

T.J.Moussona 1653/2

071 01 Michalovce

Fakturačné údaje

IČO: 444 83 830

IĆ DPH: SK2022709887

SWIFT/BIC: UNCRSKBX

IBAN: SK49 1111 0000 0015 4664 2018

Bankové informácie

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Šancová 1/A

813 33 Bratislava