Priemyselné riešenia

 


Ako funguje spolupráca s Pyrometal, s.r.o.

 1. Vypočujeme – potreby a požiadavky zákazníka
 2. Analyzujeme – situáciu a procesy
 3. Navrhneme – riešenie na mieru zákazníka z hľadiska dlhodobého využitia
 4. Zrealizujeme – dodávku potrebného zariadenia
 5. Nainštalujeme – dodané zariadenie do priestorov zákazníka
 6. Zaškolíme – personál ohľadne správnej manipulácie a využitia  
 7. Servisujeme – v prípade potreby dodáme náhradné diely i nové súčiastky

 


Výhody spolupráce s Pyrometal, s.r.o.

 1. Široké portfólio – vysoko kvalitných produkty od najväčších svetových producentov pod jednou strechou
 2. optimalizácia - kamiónové množstvá a odbery produktov optimalizujú logistiku a umožňujú nám ponúkať vysokú kvalitu za primerané ceny
 3. KONKURENCIESCHOPNOSŤ – pomer ceny a kvality udržiava správnu mieru konkurencieschopnosti v prostredí veľkých hráčov
 4. flexibilita - v prípade nečakaných situácií sme schopní dodať tovar just-in-time, prípadne do 24 hodín vlastnou dopravou, z vlastného skladu, čím minimalizujeme riziko zlyhania externých subjektov
 5. Komplexnosť - podieľame sa na návrhu, inštalácii, aj pri samotnom používaní našich produktov
 6. na mieru - dôkladne analyzujeme potreby a procesy u zákazníka a ponúkneme riešenie šité na mieru v zmysle BAT (best available technologies)
 7. SKÚSENOSTI - na základe dlhoročných skúseností z medzinárodného obchodovania s veľkými hráčmi a odborného tímu profesionálov ponúkame najlepšie riešenia
 8. INOVÁCIE – držíme krok s modernými technológiami od materiálov, cez procesy, až po aplikácie, ako i nepretržité vzdelávanie zamestnancov
 9. zodpovednosť - preberáme zodpovednosť za celý proces a ručíme za správne použitie dodaných produktov
 10. starostlivosť - sme k dispozícii v každej fáze využitia, aj pre prípad opravy, dodávky náhradných dielov či výmeny súčastí
 11. komunikácia – dbáme na dobré vzťahy, ktoré sú základom dlhodobo úspešnej spolupráce