Stavebníctvo

Spoločnosť Pyrometal, s.r.o. pôsobí na stavebnom trhu od roku 2016.  

Predmetom stavebnej činnosti spoločnosti je komplexné zastrešenie stavieb od projektu, cez inžiniering, samotnú realizáciu, až po porealizačnú fázu starostlivosti o objekt.

 

Cieľom spoločnosti je odbremeniť zákazníka a poskytnúť mu v náročnom trhovom prostredí pohodlné a spoľahlivé stavebné riešenia v oblasti:

  • výstavby obytných a neobytných budov
  • rekonštrukcie budov
  • znižovania energetickej náročnosti budov
  • oceľových konštrukcií  

 

Spojením skúseností riadiacich a výrobných pracovníkov, ekonomickou stabilitou a vlastným technickým a strojovým zázemím spoločnosť Pyrometal, s.r.o. zvláda aj stavby väčšieho rozsahu a náročnosti. 

Stavebné certifikáty

  • ISO certifikácia
  • ETICS certifikácia
  • pravidelné certifikačné audity

 

Uvedené certifikáty sú zárukou kvality všetkých procesov realizovaných spoločnosťou Pyrometal, s.r.o.